سلام خوش آمدید.

Tag قطعات تنظیم شده برای گیتار

هزار و یک شب

جلد: صفحه اول قطعه gulumjan: قطعه شماره یک: Gulumjan صفحه اول قطعه La Playa : قطعه شماره دو: La Playa صفحه اول قطعه Tanhatarin Ashegh : قطعه شماره سه: Tanhatarin Ashegh صفحه اول قطعه El Bimbo : قطعه شماره چهارم: El Bimbo صفحه اول قطعه Wedding Of Love: قطعه شماره پنجم: Wedding Of Love صفحه

Read More