سلام خوش آمدید.

آموزش آسان گیتار-جلددوم(ده دفتر)

فهرست: فهرست: اهداف: میزان نماهای ترکیبی و اجرای تریوله. نت های سیم اول تا باره پانزدهم و کاربرد پوزسیون ها. لگاتوهای کششی و چکشی در سیم های تریبل و باس. نیم باره،اجرای نت های پرشی و چنگ نقطه دار، حرکت در خط باس با اجرای  نت هادر داخل قطعات. هارمونی های ساده و اتود های

Read More

آموزش آسان گیتار-جلد اول(ده دفتر)

جلد: فهرست مطالب: اهداف کتاب اول: آشنایی با اجزای گیتار،الفبای موسیقی،کشش ها و سکوت ها. آشنایی با نحوه نگه داشتن گیتار و انوع ضربه ها . اجرای آرپژهاواستکاتو. توانایی اجرای نت های یک بخشی ، دو بخشی وهم نوازی . اجرای دوبل نت ها، آکوردها و ریتم نوازی های ساده آشنایی با پوزسیون اول. نمونه

Read More

کوچه خیال

جلد: فهرست قطعات: Saman yolu Neşeli ol ki genç kalasın Muhteşem yüzyıl Çav bella Gülnihal Gümüş Gerdanlık Hatırla Sevgili Caddelerde Rüzgar Ay Yüzlüm Arkadaşım Sevdan Bir Ateş Ateş Böceği Babam (Dudaktan Kalbe) Bir Varmış Bir Yokmuş Binbir Gece Kim Ne Derse Desin Uzun İnce Bir Yoldayım Mavi Boncuk Orda Bir Köy Var Uzakta Hanımın Çiftliği

Read More

کتاب مرجع ریتم و آرپژ

جلد و فهرست کتاب: مقدمه: شاید این سئوال برای بعضی از کسانی که به نوعی با موسیقی سر .« صدا » و « ریتم » : موسیقی دارای دو رکن اساسی است. که عبارت اند از و کار دارند پیش آمده باشد که کدام یک از این دو رکن می تواند به دیگری برتری داشته

Read More