سلام خوش آمدید.

آموزش آسان گیتار-جلد اول(ده دفتر)

جلد: فهرست مطالب: اهداف کتاب اول: آشنایی با اجزای گیتار،الفبای موسیقی،کشش ها و سکوت ها. آشنایی با نحوه نگه داشتن گیتار و انوع ضربه ها . اجرای آرپژهاواستکاتو. توانایی اجرای نت های یک بخشی ، دو بخشی وهم نوازی . اجرای دوبل نت ها، آکوردها و ریتم نوازی های ساده آشنایی با پوزسیون اول. نمونه

Read More