سلام خوش آمدید.

آموزش آسان گیتار-جلد اول(ده دفتر)

جلد: فهرست مطالب: اهداف کتاب اول: آشنایی با اجزای گیتار،الفبای موسیقی،کشش ها و سکوت ها. آشنایی با نحوه نگه داشتن گیتار و انوع ضربه ها . اجرای آرپژهاواستکاتو. توانایی اجرای نت های یک بخشی ، دو بخشی وهم نوازی . اجرای دوبل نت ها، آکوردها و ریتم نوازی های ساده آشنایی با پوزسیون اول. نمونه

Read More

کتاب مرجع ریتم و آرپژ

جلد و فهرست کتاب: مقدمه: شاید این سئوال برای بعضی از کسانی که به نوعی با موسیقی سر .« صدا » و « ریتم » : موسیقی دارای دو رکن اساسی است. که عبارت اند از و کار دارند پیش آمده باشد که کدام یک از این دو رکن می تواند به دیگری برتری داشته

Read More