نشر جدید

تاریخ انتشار 1400
54 قطعه برای گیتار

موضوع سایت

این سایت جهت معرفی و فروش کتب و آثار تنظیم شده برای گیتار می باشد

50%
خرید کتاب ریتم و آرپژ

کتاب ریتم و آرپژ
پیشرفته و مبتدی

15 دقیقه آموزش
0 دانشجو
۷۰,۰۰۰ تومان تومان
خرید کتاب آموزش گیتار جلد 3

کتاب آموزش گیتار جلد 3
متوسط

0 دانشجو
۵۰,۰۰۰ تومان تومان

کتاب آموزش آسان گیتار جلد 2

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب آموزش گیتار جلد 3

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب آموزش گیتار جلد 4

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب کوچه خیال(80 قطعه استانبولی)

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب ریتم و آرپژ

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب هزار و یک شب

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کتاب در برابر باد

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

2
دوره آموزشی

دانشجو

103
دانشجو

زمان آموزش

69 ساعت
ساعت آموزش

جوایز


فارغ التحصیل

preloader